Berichten

Het is de smeerolie van samenleven en samenwerken, en om meerdere redenen was het een thema dat me bezighield in de afgelopen weken.

Waar vertrouwen ontbreekt, breken verbindingen tussen mensen. Aanvallen, verdedigen, cynisme en elkaar negeren worden de hoofdingrediënten van de communicatie – in plaats van waardering en nieuwsgierigheid, elkaar de ruimte geven, of op z’n minst het voordeel van de twijfel.

Het effect van wantrouwen op vernieuwing binnen je organisatie is desastreus. Waar wantrouwen onderdeel is van de organisatiecultuur, zie je veel micro-managende leidinggevenden en ongezonde concurrentie tussen medewerkers. Het gevolg? Medewerkers zoeken elkaar minder op, opperen geen wilde ideeën uit angst voor bestraffing, doen keurig wat van ze verwacht wordt – maar niet meer dan dat.

Dit hbr-artikel schetst in heldere bewoordingen hoe wantrouwen en cynisme zich op termijn tegen je organisatie keren:

‘Leaders who don’t trust their people are more likely to restrict, pressure, and surveil them to ensure that they do the bare minimum and to prevent shirking and cheating – and employees read that mistrust loud and clear. They in turn trust their organizations less, feel less motivated, and are – ironically – more likely to game the system.’

‘Quiet quitting’ is misschien wel het meest actuele voorbeeld hiervan.

Innovatie is gebaat bij de ruimte voor ondernemerschap en de bereidheid samen op zoek te gaan naar vernieuwende oplossingen. Als leidinggevende bijdragen aan een veilige omgeving waarin geëxperimenteerd mag worden, is daarvoor noodzakelijk.

In mijn veldonderzoek kwam ik drie handvatten tegen om dagelijks te werken aan zo’n omgeving.
1. Focus je steeds op het potentieel in mensen en situaties. Wanneer zich problemen voordoen, concentreer je dan op de problemen in plaats van dat je de werknemer de schuld geeft of bekritiseert.
2. Kies ervoor te luisteren naar anderen en vragen te stellen. Laat je medewerkers merken dat je ze waardeert én stimuleer ze risico’s te nemen, zichzelf uit te dagen.
3. Wees toegankelijk, zowel fysiek (gemakkelijk te bereiken) als emotioneel (oprecht betrokken).

Geen verkeerde tips om ook buiten je werk toe te passen, trouwens. 😉

Ik heb het nog nooit gedaan. In de ring gestaan, een partijtje gespard, laat staan getraind voor een bokswedstrijd.

Toch kijk ik elke week gefascineerd naar Idris Elba’s Fight School. Omdat het programma voor mij, net zoveel als over sport, gaat over leiderschap. Over ongemak opzoeken om te groeien, over grenzen verleggen om te ontdekken dat je nog meer kunt. Over éérst jezelf leren leiden, en daarna pas een ander.

(Overigens precies de reden dat ik het programma kijk samen met onze puberzoon van 13 – dit zijn life skills!)

Leidinggeven is een contactsport. Dat soms korte moment dat je hebt met je medewerker of collega, maakt het verschil. Je kunt erin je eigen ideeën spuien, of geïnteresseerd vragen naar de zienswijze van de ander. Je kunt het contact aangaan met aandacht en oprechtheid, of het gesprekje afraffelen (druk!). Je kunt het enthousiasme van de ander afremmen (‘Dat hebben we al eens geprobeerd, werkt niet.’), of hem juist uitdagen zijn grenzen te verleggen (‘Vertel!’).

Wat je doet en zegt, heeft direct invloed op jullie relatie, de ontwikkelruimte voor de ander en zijn bereidheid om met je samen te werken of te volgen in een veranderproces.

Bottom line is de vraag wat je raakt in het contact met de ander. Alleen zijn hoofd (feiten, spreadsheets, planning), of ook zijn hart en buik (overtuiging, dromen, zin)? Medewerkers en collega’s meenemen in nieuwe projecten of uitdagingen, vraagt het laatste.

Je op al deze vlakken kunnen verbinden, vraagt allereerst om verbinding met jezelf. Weten wat de verandering met jóu doet, hoe je daarmee omgaat, je toekomstdroom scherp hebben. Die kunnen inbrengen met de ander, inspireert, beweegt en maakt de uitdaging één van jullie samen.

En zo loopt leidinggeven aan vernieuwing via persoonlijk, innerlijk leiderschap. En dus via de verbinding met jezelf.

Hoe ga jij het contact aan?

Veel leidinggevenden zijn opgeleid in een traditie van controle en efficiency. In het innovatietijdperk werkt dat niet meer. Daar is ‘lerend leiderschap’ de norm.

HR-directeuren en HR-professionals kunnen vanuit hun rol een belangrijke bijdrage leveren aan het versterken van lerend leiderschap.

Hoe? Lees verder in het artikel dat ik schreef voor CHRO, de site voor HR-directeuren.

Innovatie is essentieel voor de lange termijn levensvatbaarheid van organisaties. Hoe kan de dagelijkse interactie tussen leidinggevende en medewerker bijdragen aan het versterken van innovatief werkgedrag in organisaties? Bewustzijn bij de leidinggevende blijkt het startpunt.

Lees verder in de PDF “Effectieve interactie: meer innovatie“.